vrijdag 3 juni 2011

Betonrot

Roest is oorzaak instorten galerij van Antillenflat

Hiermee opent het Fries dagblad haar artikel.
Wat is betonrot?
Betonrot is een term die algemeen gebruikt wordt voor schade aan beton. Meestal bedoelt men schade die ontstaat doordat de in het beton aanwezige wapening begint te roesten. Dit is een expansieve reactie (roest zet uit) en doet aldus het beton barsten. Dit proces is zeer nadelig voor de sterkte van het beton en daardoor voor de gehele betonconstructie.
De problemen met betonrot zijn begonnen in de jaren '70. In die periode was de vraag naar woningen groter dan het aanbod. De bouwwereld was voortdurend op zoek naar snellere productie- en bouwmethoden. Fabrikanten gebruikten daarom bij de fabricage calciumchloride. Door deze vlokachtige stof in water op te lossen en door het beton te mengen, werd het beton veel sneller hard. Voor de fabrikanten betekende dit een verdubbeling van de productie.
Pas jaren later blijkt het gebruik van calciumchloride een fatale stap te zijn geweest. Calciumchloride heeft als eigenschap dat het in reactie met water en zuurstof de stalen kernen in het beton laat roesten. Bij ernstige aantasting kan de bewapening zelfs bloot komen te liggen en in zijn geheel verdwijnen. De stevigheid van de constructie neemt af en kan zelfs in elkaar storten.

Betonrot dus!

Je zult er maar wonen !

Ik had eerst zo iets van dit overkomt me en laat het maar over me heen komen , maar op een moment zit je vol met het verwerken van.
Ik ervaar dat als snel moe zijn in mijn hoofd, in een totaal andere wereld zijn met je gedachten en het idee dat het niet echt is.

Maar het is wel echt en het overkomt alle bowoners van de flat.
Zullen ze allen vervangende woonruimte hebben gevonden, en hoe komt het straks?
Zullen we elkaar weer terug zien ?

Allemaal vragen waar geen antwoord op zijn op dit moment.
Een onzekerheid , waar mee je op je hoede moet zijn om niet gek te worden.